زنبورداری متحرک

  • زنبور عسلکوچ دادن کندوهای زنبور عسل

    کوچ زنبور عسل, عمده ترین مشکل زنبورداران

    در طبیعت ارتباط متقابل و حیاتی بین زنبور عسل و گل وجود دارد و ادامه حیات هر یک از این دو بدون دیگری غیر ممکن است, بنابراین شایسته است زنبورداران و کشاورزان نیز به تبعیت از این ارتباط خدادادی بین زنبور و گیاه درس بگیرند و با ایجاد ارتباط بین خود, از فرصت استفاده کنند و یک همزیستی مسالمت آمیز را که صلاح هر دو آنهاست آغاز نمایند و این یکی از عمده ترین مشکلات زنبورداران است. یکی از زنبورداران خبره کشو

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا