زمستان گذرانی

 • زنبور عسلدود دهی برای بازدید از کندو

  اولین بازدید کندو ها بعد از زمستان گذرانی

  مهمترین مسئله ای که باید بعد از زمستان گذرانی کندو های زنبور عسل در نظر گرفت, بررسی ذخیره غذایی آنهاست که این کار از اواسط بهمن ماه به بعد شروع می شود. در اولین بازدید که دمای هوای بالای 15 درجه است مدتی کوتاه تک تک کندوها را باز کنید و ببینید آیا قاب های عسل, نزدیک خوشه قرار دارند یا نه. اگر زنبورها در حال خوشه به قاب های عسل دسترسی دارند, فورا درب کندو را ببنیدید و اگر به عسل دسترسی ندارند, از ک

  ادامه >>
 • زنبور عسلکندوی زمستانه شده دو و نیم طبقه

  آماده کردن کندو های زنبور عسل برای زمستان گذرانی

  با سرد شدن هوا در اواخر پاییز, کار زنبورداری پایان می پذیرد و فعالیت های زنبور عسل هم کاملا متوقف می شود. زنبوردار باید کلیه پیش بینی های لازم را قبل از زمستان انجام داده باشد. از ذخیره غذایی کلنی کاملا مطلع باشد. داروهای مبارزه با کنه های واروآ و… به کندوها داده شده باشد و مطمئن باشد که کندوهایش آماده برای زمستان گذرانی بوده و هیچ کمبودی ندارد. محلی که برای استقرار کندوها در زمستان در نظر گ

  ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا