زمان معرفی ملکه

  • زنبور عسلمعرفی ملکه با قفس فشاری

    معرفی ملکه به کندوی زنبور عسل توسط زنبوردار

    بهترین شرایط برای تعویض ملکه یا معرفی ملکه به کندو توسط زنبوردار زمانی است که کندو حتما یتیم بوده و احساس یتیمی کند. برای انجام این کار 3 روز قبل از معرفی ملکه جدید به کندو, ملکه کندو را کشته یا به کندوی دیگری با قفسه انتقال می دهیم. در اثر حذف ملکه و کم شدن فرمون آن در داخل کندو پس از 12 ساعت نظم کلنی بهم می خورد و زنبورهای کندو از بی ملکه شدن آن باخبر می شوند و به صورت اضطراری شروع به ساختن تعدا

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا