زمان مصرف دارو های کنه واروآ زنبور عسل

  • زنبور عسلکنه های واروآ روی لارو زنبور عسل

    کنه واروآ زنبور عسل و مبارزه با آن

    کنه های واروآ, انگل های خارجی زنبوران عسل و نوزادان آنها هستند و با چشم مسلح به خوبی دیده می شوند. در هر دو صورت, آنها از طریق دیواره بدن از همولنف یا خون زنبور عسل تغذیه می کنند. در صورت آلودگی شدید, نسل به درستی تکامل نمی یابد و زنبورهای متولد شده دارای نقص عضو می باشند و عمر آنها نیز کوتاه می گردد. وجود زنبورهای بدون بال و پر خصوصا در پاییز از علایم وجود کنه واروآ در کندو می باشد. دوران رشد و ت

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا