زمان شروع تولید زنبورعسل نر برای اسپرم گیری

  • زنبور عسلزنبورهای نر برای اسپرم گیری

    پرورش زنبور عسل نر برای تولید اسپرم

    پرورش زنبورهای نر با پتانسیل باروری بالا, به منظور تولید اسپرم, برای تلقیح مصنوعی ملکه زنبور عسل و همچنین جفتگیری به صورت طبیعی, از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در اختیار داشتن زنبورهای عسل نری که دوره دگردیسی و رشد خوبی را گذرانیده و همگی در یک رده سنی یکسان قرار دارند و به سن بلوغ کامل هم رسیده اند, شرایط برداشت اسپرم را آسانتر و همچنین باعث باروری طبیعی بهتری خواهند شد. در تشکیل کندوهای پدری

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا