زمان تشکیل کندوی دو ملکه ای

  • زنبور عسلتشکیل کندوی دو ملکه ای

    نگهداری کلنی زنبور عسل با دو ملکه

    هر کلنی عادی معمولا مشتمل بر یک ملکه, معدودی نر و تعداد زیادی زنبورهای کارگر است. اما داشتن کلنی هایی با دو ملکه مادر و دختر که به طور هماهنگ با هم فعالیت کنند, غیر معمول نیست. با توجه به اینکه دو ملکه از یک ملکه بیشتر تخم می گذارند, هدف اینست که کلنی پرجمعیت تری, که با جریان نوش در طبیعت هماهنگی داشته باشد تولید گردد. خرج اولیه داشتن کلنی با دو ملکه, فقط قیمت یک ملکه اضافی است که باید در بهار خری

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا