قیمت ملکه های سال 1403, بهمن ماه اعلام می شود.

اطلاعات بیشتر

زمان بچ گرفتن از کندو

  • زنبور عسلبچه طبیعی زنبور عسل

    تقسیم مصنوعی کندوی زنبور عسل

    عده ای عقیده دارند که در اوایل فصل نباید کندوها را با جمعیت زیاد نگهداری نمود زیرا به دلیل تراکم جمعیت در مراحل بعدی وقت زیادی برای جلوگیری از بیرون کردن بچه طبیعی باید صرف کنند, خاصه اگر ملکه موجود در کلنی پیر باشد. یکی از راه های جلوگیری از بچه بیرون کردن, برداشت مقداری از کارگران و فروش آنها به ص

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا