زمان برداشت عسل از کندو

  • زنبور عسلزمان برداشت شان پر از عسل

    آخرین برداشت عسل از کندو

    پاییز پایان جریان شهد در طبیعت است. آخرین برداشت محصول عسل در این فصل انجام می گیرد. در این فصل از تخم گذاری ملکه کاسته شده و رشد کلنی هم نسبت به تابستان کم می شود, به طوری که ملکه مدت کوتاهی تخم گذاری خود را قطع می کند. زنبودار باید طبقه ها و قاب های اضافی کندو را برداشته…

    مشاهده مطلب کامل >>
دکمه بازگشت به بالا