زمان اضافه کردن شان خالی

  • زنبور عسلمکان مناسب برای زنبورستان

    وظیفه زنبوردار در زمان جریان شهد در طبیعت

    زمانی که جریان اصلی شهد شروع می شود, زنبور عسل برای ذخیره سازی عسل به فضای بیشتری نیاز دارد و باید به کندو طبقه یا نیم طبقه اضافه نمود. افزایش وزن کندو, فعالیت موم بافی زنبوران, ظاهر شدن موم  تازه و سفید روی سلول ها و سطح بالایی شان ها, نشانه ورود شهد به داخل کندو است. قبل از این کار حتما ملکه باید فضای کافی برای تخم ریزی داشته باشد و گرنه با قرار دادن شان های اضافه در محفظه نوزادان جای بیشتری را

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا