روش مبارزه با کرم موم خوار

  • زنبور عسلپروانه و کرم موم خوار

    آفت کرم موم خوار در زنبور داری و مبارزه با آن

    کرم موم خوار همان طور که از نامش پیداست فقط انگل موم زنبور عسل است و با خود زنبور و نوزادان آن هیچ کاری نداشته و غذای اصلی آن موم است. هیچ موجود دیگر قادر به جذب موم زنبور عسل نیست و تنها معده کرم موم خوار قادر به تجربه و جذب آن می باشد. پروانه کرم موم خوار از موم تغذیه نمی کند بلکه تولید کننده انگل موم یا کرم موم خوار می باشد. پروانه موم خوار فقط روی شان ها, داخل و یا خارج کندو تخم می گذارد و لار

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا