قیمت ملکه های سال 1403, بهمن ماه اعلام می شود.

اطلاعات بیشتر

روش بچه مصنوعی گرفتن از زنبور عسل

  • زنبور عسلیک بچه طبیعی زنبور عسل بالای شاخه

    روش گرفتن بچه مصنوعی زنبور عسل

    هدف از بچه گرفتن : تقسیم جمعیت زنبور عسل به دو یا چند کندو, از فنون مهم زنبورداری است. هدف از این کار ایجاد کندوهای جدید زنبور عسل به جای کندوهای تلف شده و یا افزایش کندوها است. سعی کنید کندوها را جز در موارد فوق تکثیر ننمایید زیرا هدف اصلی تولید عسل است و تکثیر بیش از اندازه به کم شدن تولید محصول ع

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا