قیمت ملکه های سال 1403, بهمن ماه اعلام می شود.

اطلاعات بیشتر

روش استخراج عسل از شان

  • زنبور عسلدرپوش برداری شان عسل با کارد مغناطیسی

    مراحل استخراج عسل از شان

    استخراج عسل از شان طی دو مرحله انجام می شود: مرحله اول: درپوش برداری یعنی پولک تراشی, شان های عسل است. برای این کار از کاردهای مخصوصی که به وسیله آب داغ, بخار یا نیروی الکتریسته کار می کند و همچنین چنگال های مخصوص پولک تراش دستی و برقی می توان استفاده نمود. این کاردها باید کاملا تمیز و تیز باشند و د

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا