رنگ تیره مدفوع زنبور عسل

  • زنبور عسلزنبور عسل مرده در زمستان

    کارهای زنبور داری در زمستان

    عملیاتی که در زمستان در زنبورداری ها صورت می گیرد به شرایط آب و هوایی منطقه بستگی دارد. در نواحی گرمسیر تولیدکنندگان ملکه یا زنبور عسل کارتنی و نیز کسانی که به گرده افشانی گیاهان زراعی منطقه اشتغال دارند, سرگرم این کارهای بسیار تخصصی هستند. اما در نواحی سردسیر حتی اگر کلنی ها برای زمستان گذرانی خوب آماده شده باشند, بازدید زمستانه از اهمیت بسیاری برخوردار است. اگر دقت های لازم به عمل آید, می توان آ

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا