دمای مناسب برای ترشح موم

  • زنبور عسلمقایسه موم با گرده و واروآ و بال زنبور عسل

    ترشح موم و ساختن سلول مومی زنبور عسل

    بسیاری از مردم از این که زنبور عسل موم ترشح می کند و شانه های مومی می سازد دچار حیرت می شوند. موم توسط چهار جفت غده در سطح زیرین ترشح می شود. این غده ها وقتی زنبوران 12 تا 18 روز عمر دارند در حداکثر فعالیت خود هستند. در موقع اضطراری کارگران جوان تر یا پیر تر نیز می توانند موم ترشح کنند ولی ترشح آن بازده چندانی ندارند. ترشح موم در مواقعی صورت می گیرد که درجه حرارت بدن کارگران به 33 – 36 درجه

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا