دانلود مقاله پرورش ملکه زنبور عسل با روش کلوآک برد

  • زنبور عسلملکه زنبورعسل در حال تخمگذاری

    دانلود مقاله پرورش ملکه زنبور عسل با روش کلوآک برد

    اين روش اولين بار توسط يکی از زنبورداران بزرگ نيوزلندی بنام Harry Cloake ابداء گرديد. اين روش نسبت به ساير روش های موجود دارای مزيت هائی بالاتر و راندمان بيشتری است و برای هر دو سيستم بدون ملکه و با ملکه مناسب است. در اين روش ابتدا سلول ملکه در يک وضعيت بی ملکه ای برای افزايش درصد پذيرش قرار گرفته و سپس در وضعيت حضور ملکه برای افزايش کيفيت، به رشد خود ادامه می دهد. از اين رو در اين روش از کلنی ها

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا