دانلود فیلم نیش زدن زنبور عسل

  • زنبور عسلدانلود فیلم لحظه نیش زدن زنبور عسل به انسان

    دانلود فیلم نیش زدن زنبور عسل به انسان

    نیش در زنبور عسل مشابه تخمریز در سایر بال غشائیان است که از طریق آن تخم را داخل بدن حشرات میزبان یا بافت های چوبی گیاهان قرار می دهند. در کارگران زنبور عسل با مختصر تغییر, تخمریز به جای تخم, زهر تزریق می کند. تخمریز اگرچه به ظاهر قطعه واحدی به نظر می رسد ولی در حقیقت از سه قطعه مجزا تشکیل شده است. یک قطعه سه دندانه خم شده به طرف عقب دارد و دو تای دیگر 10 – 9 دندانه دارند. وقتی نیش کار نمی کن

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا