قیمت ملکه های سال 1403, بهمن ماه اعلام می شود.

اطلاعات بیشتر

خوشه زنبور عسل

  • زنبور عسلبال زدن برای تنظیم دمای کندو

    تنظیم درجه حرارت کندو توسط زنبور عسل

    یکی از خصوصیات زنبور عسل که او را قادر می سازد تا در مقابل شرایط نامساعد اقلیمی و آب و هوایی مقاومت کند, قدرت تنظیم حرارت در داخل کندو می باشد. این حشره قادر است علی رغم شرایط نامساعد حرارتی و در دسترس نبودن مواد غذایی در خارج از کندو, به حیات خود ادامه دهد. از این لحاظ زنبور عسل به پرندگان و پستاند

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا