جنسیت زنبور عسل

  • زنبور عسلزنبور عسل کارگر

    انواع زنبور عسل موجود در یک کندو

    در یک کلنی زنبور عسل معمولا یک ملکه, تعداد زیادی زنبور کارگر و تعداد کمی زنبور نر وجود دارد. تعداد کارگرها و نرها در داخل کندو به عوامل مختلفی بستگی داشته و در طول سال تغییر می کند. در یک کلنی قوی به طور متوسط 40 تا 60 هزار زنبور کارگر, 2 تا 3 هزار زنبور نر و یک ملکه وجود دارد. این افراد به صورت اجتماعی با هم زندگی کرده و برحسب سن, فعالیت های کندو بین آنها تقسیم می گردد. از نظر جنسی, دو نوع زنبور

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا