جمع آوری نوش

  • زنبور عسلعسل و گرده آوری زنبور عسل های کارگر

    جمع آوری گرده و نوش توسط زنبور های کارگر

    وقتی که زنبور کارگر به سن 21 روزگی رسید, بسته به شرایط آب و هوایی و احتیاجات کلنی می تواند به جمع آوری گرده, نوش یا آب بپردازد. اگر یک زنبور کارگر شروع به جمع آوری گرده کند احتمال زیادی وجود دارد که 3 تا 4 روز پشت سرهم به این عمل ادامه دهد و ممکن است حتی تا 20 روز روی همان گیاه به جمع آوری بپردازد. اگر گیاهی در موقع خاصی از روز گرده تولید کند یا نوش ترشح نماید, زنبور عسل می تواند فعالیت های خود را

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا