جفت گیری ملکه زنبور عسل

  • زنبور عسلملکه زنبور عسل در حال تخمگذاری

    اجزای متشکله یک کلنی زنبور عسل

    درباره فعالیت ها و رفتار های زنبور عسل همیشه علاقه زیادی برای مشاهده و بررسی وجود داشته است. هرچه اطلاعات ما نسبت به طبیعت واقعی این حشره بیشتر می شود, عقاید و درک ما درباره اینکه در کندو چه می گذرد تغییر می یابد. بررسی کنندگان اولیه, فعالیت ها و رفتار های زنبور عسل را براساس تجربیات و ارزش های انسانی تعبیر می کردند. آنها اصلاحاتی مانند عصبانی می شود, یا به روش غیر متمدنانه عمل می کند را برای دفاع

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا