قیمت ملکه های سال 1403, بهمن ماه اعلام می شود.

اطلاعات بیشتر

جانشين

  • زنبور عسلعلاقه زنبورها به جانشین گرده

    تغذيه زنبور عسل با جانشین های گرده

    تغذیه کلنی های زنبور عسل به دو منظور انجام می گیرد: 1 . تغذیه جهت تکمیل پروتئین مورد نیاز کلنی 2 . تغذیه جهت تامین انرژی مورد نیاز جمعیت انواع تغذيه زنبور عسل: 1 . تغذیه تحریکی ملکه: تغذیه تحریکی ملکه بعد از برداشت عسل پاییزه و به مدت یک ماه که شهد و گرده گل کمتر به کلنی آورده میشود انجام می گیرد. 2

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا