قیمت ملکه های سال 1403, بهمن ماه اعلام می شود.

اطلاعات بیشتر

جابجا کردن طبقات کندو در بهار

  • زنبور عسلجابجایی طبقات کندو

    شگرد جابجا کردن طبقات کندو

    در بیشتر مواقع برای زمستان گذرانی, کلنی ها را در کندوهای 2 تا 3 طبقه نگهداری می کنند. در بهار معمولا در این کندوها پرورش نوزاد در طبقات بالا جریان دارد. با زیاد شدن نوش و گرده تازه در طبیعت ملکه بر تعداد تخم خود در روز می افزاید و جای تخمگذاری در کندو برای افزایش جمعیت کلنی, عامل محدود کننده می شود.

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا