جابجایی طبقات کندو در زمستان

  • زنبور عسلجابجایی طبقات کندو

    شگرد جابجا کردن طبقات کندو

    در بیشتر مواقع برای زمستان گذرانی, کلنی ها را در کندوهای 2 تا 3 طبقه نگهداری می کنند. در بهار معمولا در این کندوها پرورش نوزاد در طبقات بالا جریان دارد. با زیاد شدن نوش و گرده تازه در طبیعت ملکه بر تعداد تخم خود در روز می افزاید و جای تخمگذاری در کندو برای افزایش جمعیت کلنی, عامل محدود کننده می شود. رفتار کلنی به طور عادی چنین است که توسعه منطقه تخمگذاری در داخل کندو به سمت بالا گرایش دارد. گرده گ

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا