قیمت ملکه های سال 1403, بهمن ماه اعلام می شود.

اطلاعات بیشتر

تنظیم دمای کندوی زنبور عسل

 • زنبور عسلبال زدن برای تهویه کندو

  تهویه در کندوی زنبور عسل

  برای تبخیر رطوبت در داخل کندو, جریان هوا به کار برده می شود. در روزهای گرم که نوش به سرعت به داخل کندو حمل می گردد, جلوی 25 تا 50 درصد از سوراخ ورودی کندو به وسیله زنبوران کارگر اشغال می شود. این زنبوران سر خود را به سمت کندو نگه می دارند و طوری از هم فاصله می گیرند که در موقع بال زدن نوک بال های آن

  ادامه >>
 • زنبور عسلبال زدن برای تنظیم دمای کندو

  تنظیم درجه حرارت کندو توسط زنبور عسل

  یکی از خصوصیات زنبور عسل که او را قادر می سازد تا در مقابل شرایط نامساعد اقلیمی و آب و هوایی مقاومت کند, قدرت تنظیم حرارت در داخل کندو می باشد. این حشره قادر است علی رغم شرایط نامساعد حرارتی و در دسترس نبودن مواد غذایی در خارج از کندو, به حیات خود ادامه دهد. از این لحاظ زنبور عسل به پرندگان و پستاند

  ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا