تنظیم درجه حرارت کندو

  • زنبور عسلبال زدن برای تنظیم دمای کندو

    تنظیم درجه حرارت کندو توسط زنبور عسل

    یکی از خصوصیات زنبور عسل که او را قادر می سازد تا در مقابل شرایط نامساعد اقلیمی و آب و هوایی مقاومت کند, قدرت تنظیم حرارت در داخل کندو می باشد. این حشره قادر است علی رغم شرایط نامساعد حرارتی و در دسترس نبودن مواد غذایی در خارج از کندو, به حیات خود ادامه دهد. از این لحاظ زنبور عسل به پرندگان و پستانداران بیشتر شباهت دارد تا به سایر حشرات. درجه حرارت در منطقه پرورش نوزادان بین 32 تا 35 درجه سانتیگرا

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا