تغذیه ی مصنوعی کندو های زنبور عسل

  • زنبور عسلشربت خوری کتابی یا قابی زنبور عسل

    تغذیه ی پاییزه کندو های زنبور عسل

    مراقبت از کندوهای زنبور عسل نقش بسزایی در موفقیت زنبوردار در سال بعد دارد. به همین علت زنبورداری را در پاییز غالبا نقطه آغاز در تامین اجتماع های نیرومند برای تولید محصول عسل در سال بعد می دانند. هر کندو باید عسل و گرده کافی تا فرا رسیدن بهار داشته باشد. در صورت کم بودن باید از کندوهای دیگر که عسل یا گرده بیشتری دارند به آنها کمک داده شود و در صورت نبودن قاب های عسل, کندوها تغذیه مصنوعی شوند. تغذیه

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا