تبخیر رطوبت داخل کندو

  • زنبور عسلبال زدن برای تهویه کندو

    تهویه در کندوی زنبور عسل

    برای تبخیر رطوبت در داخل کندو, جریان هوا به کار برده می شود. در روزهای گرم که نوش به سرعت به داخل کندو حمل می گردد, جلوی 25 تا 50 درصد از سوراخ ورودی کندو به وسیله زنبوران کارگر اشغال می شود. این زنبوران سر خود را به سمت کندو نگه می دارند و طوری از هم فاصله می گیرند که در موقع بال زدن نوک بال های آنها به هم برخورد نکند و بعد به سرعت 180 تا 195 بار در دقیقه بال هایشان را حرکت می دهند تا هوا را از د

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا