تاثیر امواج رادیویی و مخابراتی بر زنبور عسل

  • زنبور عسلشان با سلول های کاملا سربسته

    تقویت کلنی زنبور عسل با برداشت کامل تخم ها و لارو ها

    آیا اگر تمامی شانه های حاوی لارو و تخم سربسته زنبورها را از داخل کلنی آنها بیرون بکشیم, باعث ضعیف شدن آنها نمی شویم؟ چرا زنبورهای عسل, میلیون ها سال به صورت طبیعی با مشکلات و بیماری های کمتری مواجه بودند, اما زمانی که انسان ها شروع به احداث زنبورستان های صنعتی و مدیریت زنبورداری براساس خواسته های خود کردند این رویه تغییر کرد؟ چرا بشر بدون اینکه از هرگونه کنش و واکنشِ طبیعی کلنی های زنبور عسل درس ه

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا