بیرون انداختن کارگران تخمگذار

  • زنبور عسلدانلود فیلم لحظه تخمگذاری کارگران تخم گذار

    دانلود فیلم لحظه تخمگذاری کارگران تخم گذار

    کمی پس از آنکه یک کلنی بدون ملکه می شود, کارگران شروع به ساختن سلول ملکه می کنند, حتی اگر در کندو تخم یا لاروهای جوان وجود نداشته باشد و در مورد اخیر کلنی به شمار نمی رود و محکوم به فناست. در این کلنی ها کارگران بیشتر مهاجم می شوند و زنبورداران با تجربه وقتی درب کندو را برای بازدید می گشایند به فوریت این واقعیت را در می یابند. کارگران زنبور عسل به طور عادی تمایل دارند که حتی در کلنی های بدون ملکه

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا