بهداشت زنبورعسل

  • زنبور عسلکنترل کنه واروا در زنبورعسل

    کشف وجود فاصله گذاری اجتماعی در زنبورعسل

    تحقیقات نشان می دهد که زنبورهای عسل زمانی که کندوی آنها در معرض خطر یک انگل قرار می گیرد, فاصله اجتماعی را افزایش می دهند و فعل و انفعالات را برای افزایش فاصله بین زنبورهای جوان و پیر تغییر می دهند. دکتر الساندرو سینی می گوید, زنبورهای عسل دارای زندگی اجتماعی هستند و از تقسیم مسئولیت ها و تعاملاتی مانند نظافت متقابل, سود می برند، اما زمانی که این فعالیت های اجتماعی می توانند خطر ابتلا را افزایش ده

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا