برداشتن کندو

  • زنبور عسلدانلود فیلم حمل کندوهای زنبور عسل با دستگاه مخصوص

    دانلود فیلم حمل کندوهای زنبور عسل با دستگاه مخصوص

    همیشه وقتی صحبت از کوچ دادن کندو های زنبور عسل به میان می آید ناخواسته زنبور دار از زحمات فراوان این امر وحشت می کند. این ناراحتی وقتی دو چندان می شود که زنبور دار باید افرادی را برای انتقال کندو ها به وسیله نقلیه در مبدا و دوباره انتقال این کندوها به زمین در مقصد پیدا کند. این افراد باید هم از نیش زنبور نترسند و هم سنگینی کندو ها را تحمل نمایند. خرابی کندو های غیر استاندارد ایرانی هم به کنار. در

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا