قیمت ملکه های سال 1403, بهمن ماه اعلام می شود.

اطلاعات بیشتر

بال غشائیان

 • زنبور عسلکلنی زنبور عسل با لانه سازی طبیعی

  سیستم اجتماعی در کلنی زنبور عسل

  یکی از خصوصیات منحصر به فرد حشره زنبور عسل, تشکیلات بسیار پیشرفته اجتماعی آن است. هدف اصلی یک چنین سیستمی بالا بردن بازده فعالیت کلنی با تقسیم کار و افزودن طول عمر ملکه است. یک کلنی زنبور عسل در عمل به منزله یک فرد است. غذا تهیه می کند و مصرف می نماید, از خود دفاع می کند, رشد می کند و تکثیر می یابد.

  ادامه >>
 • زنبور عسلزنبور زرد با لانه کاغذی

  زنبور عسل و حشرات نزدیک به آن

  این که شیرینی عسل, نیش دردناک زنبور عسل و یا منظره بیرون کردن بچه زنبور عسل یا تقسیم کندو, کدام یک برای اولین باعث جلب توجه آدمیان شده, روشن نیست, اگرچه انسان و زنبور عسل تا آنجا که تاریخ حکایت می کند با هم مرتبط بوده اند. در مباحثی مانند زنبور عسل که تاریخی طولانی و نوشته های فراوان ادبی و فنی دارد

  ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا