بازدید از زنبور عسل

  • زنبور عسلپیدا کردن ملکه زنبور عسل

    بازدید کندو های زنبور عسل

    در بازدید کلنی های زنبور عسل دنبال چه چیزی باید بود؟ سوالی است که اکثر مبتدیان از خود می نمایند. بیشتر زنبوردارن در درجه اول خواهان دیدن ملکه در کندو هستند. پیدا کردن ملکه در جمعیت های کوچک آسان تر است تا جمعیت های بزرگتر. در هر دو حالت ملکه گاه گول زننده است و ممکن است به جای حرکت روی شان ها در دیواره کندو یا تخته کف کندو قرار داشته باشد. با دود دادن به کندو و نگاه سریع به شان ها خصوصا در منطقه ن

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا