ایزو پنتیل استات

  • زنبور عسلزنبور عسل کارگر

    سیستم ارتباطی در زنبور عسل

    موفقیت و سازگاری اجتماعی زنبور عسل نتیجه وجود چنین روش ارتباطی هم ساده و هم پیچیده است. سیستم ارتباطی ساده از طریق شاخک ها و مبادله غذا صورت می گیرد. فعالیت غده زیر آرواره ای ملکه که وظیفه آن ترشح فرمون یا عطر ملکه است در رابطه با سیستم های ارتباطی است. وجود فرمون ملکه در کندو باعث نظم اجتماع و عقیم شدن تخمدان زنبورهای کارگر می گردد و از طرف دیگر مانع ایجاد سلول های ملکه توسط کارگران می شود. وجود

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا