اسيد فرميک

  • آفاتعسل ارگانیک

    زنبورداری ارگانيک, عسل ارگانيک

    به نظر می آید اگرچه هيچ چيز طبيعی تر, خالص تر, سالم تر, پاک تر و شيرين تر از عسل وجود ندارد, ولی با اين وجود از قديم الايام تاكنون از چهار ويژگی طبيعی بودن, خالص بودن, پاک بودن, سالم بودن و شيرين بودن به عنوان معيارهای سنجش كيفيت عسل بهره گرفته شده است. امروزه هم توليد كنندگان, هم بازار…

    مشاهده مطلب کامل >>
دکمه بازگشت به بالا