آب کردن عسل رس کرده

  • زنبور عسلعسل شکرک زده در حال ذوب

    ذوب کردن عسل شکرک زده

    برای مایع کردن عسلی که اصطلاحا رس کرده یا کریستالیزه شده, روش های گوناگونی وجود دارد که در ذیل به تعدادی از آنها اشاره می کنیم. 1 . برای مایع نمودن عسلی که مقدار کمی شکرک زده است می توان از آب داغ استفاده کرد. برای این کار ظرف عسل را در آبی که حرارت آن بین 65 الی 70 درجه سانتی گراد است قرار می دهند تا عسل شکرک زده به تدریج ذوب شود و پس از این که قسمت اعظم حجم عسل ذوب شد باید آن را از داخل ظرف آب خ

    ادامه >>
دکمه بازگشت به بالا