توجه ویژه !!!

پایش صنعت زنبورداری ایران

به جمع ما خوش آمدید

تلاش شرکت ما در جهت ارتقای جایگاه علمی و عملکردی صنعت زنبورداری کشورمان ایران می باشد. لطفا با ثبت اطلاعات دقیق, شما هم نقش خود را ایفا نمایید. با احترام

"(ضروری)" قسمت های دارای این علامت, حتما باید تکمیل شوند.

1. وضعیت زنبورستان شما

تعداد کلنی های شما(ضروری)
تعداد زنبورستان های شما(ضروری)
حریم زنبورستان شما با زنبورستان های خود و دیگر زنبورداران(ضروری)
کلنی های فعال شما, طی سال گذشته در کدام استان یا استان ها مستقر بوده اند؟(ضروری)
بیشتر چه محصولی تولید می کنید؟(ضروری)
از چه نوع کندویی استفاده می کنید؟(ضروری)
سالانه چند بار کلنی های خود را کوچ می دهید؟(ضروری)
زنبورهای شما از چه نژادهایی هستند؟(ضروری)
آیا از ملکه ای نژاد کارنیکا, تولید شرکت ما راضی هستید؟(ضروری)
آیا از ملکه ای نژاد ایتالیایی, تولید شرکت ما راضی هستید؟(ضروری)

2. آفات و بیماری ها

سالانه چند درصد از کلنی های خود را به خاطر کنه واروا از دست می دهید؟(ضروری)
برای کنترل کنه واروا از کدام روش بیوتکنیکی استفاده می کنید؟(ضروری)
برای کنترل کنه واروا از چه داروهایی استفاده می کنید؟(ضروری)
برای کنترل کنه واروا, سالانه چند بار به کلنی های خود دارو می دهید؟(ضروری)
برای کنترل کنه واروا, در چه ماه هایی به کلنی های خود دارو می دهید؟(ضروری)
آیا از داروی ضد کنه واروا ( اپی بال ), تولید شرکت ما راضی هستید؟(ضروری)
سالانه چند درصد از کلنی های خود را به خاطر بیماری نوزما از دست می دهید؟(ضروری)
برای کنترل بیماری نوزما از چه داروهایی استفاده می کنید؟(ضروری)
برای کنترل بیماری نوزما, سالانه چند بار به کلنی های خود دارو می دهید؟(ضروری)
برای کنترل بیماری نوزما, در چه ماه هایی به کلنی های خود دارو می دهید؟(ضروری)
سالانه چند درصد از کلنی های خود را به خاطر بیماری لوک از دست می دهید؟(ضروری)
برای کنترل بیماری لوک, سالانه چند بار به کلنی های خود دارو می دهید؟(ضروری)
سالانه چند درصد از کلنی های خود را به خاطر سمپاشی از دست می دهید؟(ضروری)
سالانه چند درصد از کلنی های خود را به خاطر سرمای زمستانه از دست می دهید؟(ضروری)
برای تغذیه کلنی های خود از کدام کیک جانشین گرده استفاده می کنید؟(ضروری)
آیا از کیک جانشین گرده ( پاور بی ), تولید شرکت ما راضی هستید؟(ضروری)
آیا کلنی های خود را در زمستان روی هم ردیف می کنید؟(ضروری)
آیا روی کلنی های خود را در زمستان می پوشانید؟(ضروری)
آیا فضای خالی داخل کلنی های خود را در زمستان پر می کنید؟(ضروری)
سالانه چند درصد از کلنی های خود را به خاطر گرسنگی از دست می دهید؟(ضروری)
سالانه چند درصد از کلنی های خود را به خاطر حمله زنبور خرمایی از دست می دهید؟(ضروری)
سالانه چند درصد از کلنی های خود را به خاطر سیل از دست می دهید؟(ضروری)

3. اطلاعات شخصی شما

اسم(ضروری)
جنسیت(ضروری)
سن(ضروری)
وضعیت تاهل(ضروری)
میزان تحصیلات(ضروری)
وضعیت بیمه(ضروری)
آیا شما عضو تعاونی زنبورداران هستید؟(ضروری)
ممکن است بخواهیم با شما تماس بگیریم. آیا اجازه میدهید؟(ضروری)
قوانین و مقررات(ضروری)
اینجانب تایید می کنم که تمام اطلاعات این فرم, صحیح می باشد و از ارسال این اطلاعات راضی می باشم.
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
تلگرام اینستاگرام واتساپ آپارات نقشه پیام