نمایندگی های اپی بال

با استفاده از لیست زیر می توانید داروی ضد کنه واروا , اپی بال را از نزدیکترین نمایندگی تهیه نمایید.

دوستانی که مایل به اخذ نمایندگی هستند باید یا مسئول تعاونی زنبورداران آن شهر و یا فروشنده ابزار زنبورداری باشند. برای هماهنگی لطفا با شماره ۰۹۱۸۷۲۱۴۱۰۵ , رحمانی پرست تماس حاصل فرمایید.