تعدادی کلنی برای اواخر فروردین آماده تحویل می باشد. 09187214105

خرداد

روش شروع کار زنبورداری

یک زنبورداری کوچک و نوپا

بهار بهترین موقع برای شروع زنبورداری است. در اواخر زمستان و اوایل بهار که هوا به تدریج گرم می شود, زنبورها فعالیت خود را آغاز می کنند و به جستجوی شهد و به خصوص گرده از کندوهای خود خارج می شوند. از طرفی بهار فصل خرید و فروش کندو است.

ادامه مطلب »
تعدادی کلنی برای اواخر فروردین آماده تحویل می باشد. 09187214105